donderdag 14 juni 2012

Boetes worden beter geïnd

Mei 2012 - Burgerkrant Lanaken | Verkeersboetes zullen voortaan rechtstreeks bij de overtreder geïnd kunnen worden via een bevel tot betaling, indien deze niet reageert op een voorstel tot minnelijke schikking vanwege het parket. “Het nieuwe betalingsbevel maakt de inning van verkeersboetes veel efficiënter en zal dus bijdragen tot een veiliger verkeer,” zegt Open Vldsenator Martine Taelman, die met dit wetsvoorstel op de proppen kwam.

Straffeloosheid tegengaan
Door de verhoogde aandacht voor verkeersveiligheid en de toename van het aantal controles op het wegverkeer de voorbije jaren, was de hoeveelheid processen-verbaal immers sterk toegenomen. Indien de overtreder echter de onmiddellijke inning aan de politie niet betaalde, stelde het parket een minnelijke schikking voor. Indien de overtreder ook hier niet op inging, werd hij doorverwezen naar de politierechtbank. Deze procedure was niet alleen tijdrovend, maar ook bijzonder duur en inefficiënt. Bovendien verminderde zo het verband tussen de overtreding en de straf en ontstond er een gevoel van straffeloosheid. “Een eenvoudigere procedure leidt dus niet enkel tot een grotere efficiëntie,” stelt senator Taelman, “het bevordert eveneens de verkeersveiligheid. Op deze wijze zal er een onmiddellijke ontlasting van de politierechtbanken kunnen plaatsvinden en wordt een aanzienlijke besparing doorgevoerd, in middelen en tijd.” Bekijk hier de originele publicatie