donderdag 14 juni 2012

Historische hervorming van Justitie

Mei 2012 - Burgerkrant Lanaken | De federale regering heeft zich achter het voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) geschaard voor de hervorming van het gerechtelijke landschap. Het aantal gerechtelijke arrondissementen daalt hierdoor van de huidige 27 naar 12. Die reorganisatie moet leiden tot een snellere, efficiëntere en moderne rechtspraak.

Van 27 naar 12 gerechtelijke arrondissementen.
De arrondissementen zullen samenvallen met de tien provincies, maar om rekening te houden met de eigenheden van Brussel en Eupen vormen beide een apart arrondissement. In Henegouwen komt er een subarrondissement. Voor de burger verandert er weinig, aangezien de bestaande zittingsplaatsen behouden
blijven. Mensen zullen dus niet plots de hele provincie moeten doorkruisen voor een rechtszaak. De hervorming zal zorgen voor een efficiëntere inzet van de middelen, waardoor de gerechtelijke achterstand sneller kan worden weggewerkt.

Werklast rechtbanken
Open Vld pakt de werklast in de rechtbanken aan. Dankzij het goedgekeurde wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter mag een beroep tegen een vonnis van de vrederechter of de politierechter door één magistraat van de rechtbank van eerste aanleg afgehandeld worden, in plaats van door drie. Tegelijk wordt, dankzij het goedgekeurde wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Sabien Lahaye-Battheu, de alleenzetelende raadsheer bij de hoven van beroep veralgmeend. | Bekijk hier de originele publicatie