woensdag 13 juni 2012

Nieuw sportcomplex komt er

Juni 2011 - Burgerkrant Lanaken | Burgemeester Guido Willen vindt het belangrijk om een korte toelichting te geven over één van de meest in het oog springende beleidsoptie waar ons bestuur mee bezig is.

In de jaren ‘70 werden in verschillende deelgemeenten sportschuren gebouwd die, na 40 jaar, dringend aan een grondige renovatie toe zijn. Dit kost niet alleen mensen van geld maar je blijft zitten met een sportschuur die dikwijls pal in de woonwijk ligt. Daarom plannen wij, in samenwerking met de Vlaamse Overheid, een multifunctioneel sportcomplex, naast het Heilig Hart College.

Dit complex zal gerealiseerd worden door een Publiek Private Samenwerking (PPS) waarvoor de Vlaamse Overheid een jaarlijkse subsidie toekent van 320.000 euro en dit gedurende 30 jaar. Vermits wij deze subsidie willen optimaliseren, willen wij de piste van een zwembad nog niet verlaten. Of dit zwembad haalbaar is, zal moeten blijken uit de offertes die wij gaan opvragen. Aansluitend bij dit sportcomplex plannen wij een polyvalente zaal voor 1500 personen, die dienstig kan zijn voor de organisatie van bals, fuiven en andere evenementen. Hierdoor zal de druk op de bestaande ontmoetingscentra afnemen en wordt de leefbaarheid voor de bewoners rond deze ontmoetingscentra bevorderd. Bekijk hier het origineel artikel