donderdag 14 juni 2012

Open Vld gaat naar kiezer onder het motto "Doen".

"Ook lokaal is Open VLD de partij die niet alleen zegt,
maar ook doet"
Mei 2012 - Burgerkrant Lanaken | Open Vld gaf de aftrap van de verkiezingscampagne in Mechelen, thuisstad van Open Vld-burgemeester Bart Somers. Alexander De Croo maakte er de slogan bekend die Open Vld zal gebruiken bij de verkiezingen van 14 oktober. “De slogan is even kort als krachtig: doen.”, aldus De Croo.

Op 22 april gaf Open Vld de aftrap van de campagne voor de gemeente-, provincie- en districtsraadsverkiezingen van 14 oktober. De partij gaat naar de kiezer onder het motto ‘Doen’. “Wij zeggen niet alleen wat er moet gebeuren, we doen het ook”, beklemtoonde Open Vld-voorzitter Alexander De Croo in zijn toespraak. “We zijn ook een partij die anderen wil laten doen. Die initiatief ondersteunt. Die ruimte geeft aan iedereen die wil meebouwen aan een betere samenleving.”


“Daarmee beklemtonen we in de eerste plaats dat we een partij zijn die niet aan de kant blijft staan. Die niet alleen zegt wat er moet gebeuren, maar die het ook in de praktijk brengt.” De Croo verwees daarbij naar de federale regering. Hij diende meteen ook Bart De Wever van antwoord, die in Antwerpen opriep om de verandering vanuit die stad te beginnen. “Beste Bart, de verandering moet niet meer beginnen, ze is al bezig. En wel in Brussel.” De Croo somde de hervormingen op die de regering in de steigers heeft gezet, zoals de pensioenhervorming, de hervorming van werkloosheidsuitkeringen, de staatshervorming met de splitsing van BHV, de verstrenging van het asiel- en migratiebleid en de hervorming van justitie. Tenslotte verwees hij ook naar de begroting. “Al jaren wordt gesproken over een federale begroting in evenwicht om de schulden niet langer af te wentelen op de volgende generatie. Wel, Open Vld brengt de begroting in 2015 in evenwicht. En niét door massaal de belastingen te verhogen, maar door tweederde besparingen.”


PRATERS versus DOENERS

Volgens de Open Vld-voorzitter tekent er zich een nieuwe breuklijn af in de Belgische politiek. “Een breuklijn met aan de ene kant de negativisten, zij die klagen en zagen en vooral praten over grote veranderingen. Aan de andere kant de doeners, zij die oplossingen zoeken en stapsgewijs veranderingen doorvoeren”, aldus De Croo. Toch zijn de verkiezingen van 14 oktober voor Open Vld geen nationale verkiezingen. De Croo: “Op 14 oktober zal het over de Dorpsstraat gaan, niet de Wetstraat. Open Vld heeft sterke lokale mensen. Mensen die de problemen in hun provincie, stad of gemeente niet alleen kennen, maar ook met concrete oplossingen komen en die ook uitvoeren. Ook lokaal is Open Vld de partij die niet alleen zegt, maar ook doet.”TEN VOLLE ONDERSTEUNEN

Alexander De Croo benadrukte tenslotte dat Open Vld ook een partij is die mensen die willen doen, ten volle ondersteunt. “Wij zijn ook de partij die anderen wil laten doen. Die initiatief ondersteunt. Wij geven ruimte aan iedereen die wil meebouwen aan een betere samenleving. Niet alleen de klassieke ondernemer of zelfstandige, maar iedereen die meewerkt aan de samenleving.” “Zelf doen. En mensen die doen, alle steun geven. Dat is waar Open Vld voor staat. Nationaal, maar ook lokaal. Onze slogan voor 14 oktober is daarom even kort als krachtig: doen.”, zo besloot de Open Vld-voorzitter. | Bekijk hier de originele publicatie