donderdag 21 juni 2012

Sociale fraudeur uit Maastricht zal moeten terugbetalen aan Lanaken


20/06/2012 - Persbericht OCMW Lanaken | Zowel de sociale dienst van Maastricht als ons OCMW hebben correct gehandeld in deze fraudezaak. "Het is bijzonder jammer dat er een gebrek is aan internationale officiële samenwerking. Hogere overheden zouden hun verantwoordelijkheid moeten opnemen om hieraan te werken en een systeem uit te werken dat het mogelijk maakt om op een officiële en correcte wijze informatie en gegevens met elkaar uit te wisselen op internationaal niveau, zeker in de grensstreek. Op die manier zouden we kunnen voorkomen dat er fraude gepleegd wordt. En héél uitdrukkelijk, de ten onrechte genoten steunverlening zal uiteraard teruggevorderd worden bij de betrokkene." - Rudi Nivelle, Voorzitter OCMW Lanaken.