woensdag 20 juni 2012

Uitspraak na tuchtprocedure medewerkers Dienst Jeugd

14/06/2012 - Persbericht Gemeente Lanaken | Het schepencollege van Lanaken heeft, door middel van een uitspraak, de tuchtprocedure beëindigd, die was opgestart tegen twee personeelsleden van de dienst Jeugd.

De procedure was eerder opgestart wegens vermeende tekortkomingen bij het dagelijks beheer van de vzw Jeugd en het kasbeheer van de vzw. Daartoe werd op 9 februari de gemeentesecretaris aangesteld als tuchtonderzoeker, wat twee maanden later resulteerde in een tuchtverslag.

Beide personeelsleden - het diensthoofd jeugd en de medewerker jeugdhuis Apollo - werden op basis van dit verslag, gehoord op een hoorzitting. Uit het onderzoek zijn inderdaad onregelmatigheden gebleken bij het (financieel) beheer van de vzw en van jeugdhuis Apollo. Uit het onderzoek is evenwel ook gebleken dat er geen sprake is van persoonlijke verrijking in hoofde van de personeelsleden, door ontvreemding van geld.

De tekortkomingen waren echter van dien aard dat besloten is om een schorsing van drie maanden uit te spreken tegen het diensthoofd jeugd en een berisping tegen de medewerker van jeugdhuis Apollo. Het schepencollege was, als aanstellende overheid, als enige bevoegd om deze uitspraak te doen. Het schepencollege heeft bij het voeren van deze procedure, de wettelijke voorschriften van de Vlaamse overheid inzake tuchtprocedures, gevolgd. Bekijk hier het originele persbericht.