maandag 25 februari 2013

36 tabletcomputers voor gemeenteraadsleden

Het gemeentebestuur gaat werk maken van een geautomatiseerd notulen- en agendabeheer voor de vergaderingen van de gemeenteraad en het schepencollege. Hiertoe worden er 36 tabletcomputers aangekocht voor de gemeenteraadsleden en het managementteam.


Burgemeester Keulen: “De agenda’s en de verslagen van de vergaderingen gaan vanaf nu enkel digitaal ter beschikking gesteld worden. Met de tablet PC kan ieder raadslid of iedere schepen de dossiers raadplegen op een moment dat het hem of haar uitkomt, en niet alleen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis waar er overigens uit plaatsgebrek zelden een ruimte beschikbaar is om dossier te raadplegen voor een gemeenteraadslid.”

Bijkomend voordeel van dit alles is het milieuvriendelijke aspect van de maatregel. Burgemeester Keulen: “We hebben becijferd dat in een legislatuur van 6 jaar er 1,2 miljoen kopieën nodig zijn om de agenda’s en notulen voor alle mogelijke vergaderingen en verslagen van de gemeenteraad of het schepencollege te bezorgen aan de mandatarissen en een aantal ambtenaren. Dat is een gigantische kost en bovendien een belasting voor het milieu. Door gebruik te maken van tablet PC’s valt die financiële en milieukost van de papieren kopieën weg.”

In totaal zal het gemeentebestuur overgaan tot de aankoop van 36 tablet PC’s voor alle leden van gemeenteraad en het managementteam. De kostprijs voor de aankoop van de tablet PC’s bedraagt € 13.500. Ook werd besloten dat alle gemeenteraadsleden een e-mailadres krijgen in de vorm van voornaam.naam@lanaken.be wat de bereikbaarheid voor de burgers ook alleen zal vergemakkelijken.