maandag 18 maart 2013

Nieuw Autonoom Gemeentebedrijf gestart

Vrijdag 8 maart werd de vzw Vrienden van Pietersheim opgeheven. Na de vzw Cultuur, de vzw Jeugd en de vzw Sport is dit de 4e vzw die ophoudt te bestaan. Enkel de vzw Toerisme blijft nog bestaan en zal de werkzaamheden van Toerisme en Domein Pietersheim bundelen. De statuten van de vzw Toerisme werden deze week gewijzigd.
Burgemeester Keulen: ‘De Vlaamse overheid wil dat steden en gemeenten komaf maken met de vzw’s tegen 2014. In Lanaken hebben we daar nu reeds werk van gemaakt. Het leidt tot meer financiële transparantie en een zuiniger beheer. Een ander belangrijk gevolg is er voor ons toeristisch beleid. Dat komt nu in 1 entiteit. Voorheen had je de vzw Toerisme enerzijds en de vzw Pietersheim anderzijds, die ieder op hun actieterrein werkten, maar wel beiden mee het toeristisch beleid vorm gaven. Dat zit nu in 1 geheel vervat en zal de uitstraling van onze gemeente op toeristisch vlak enkel ten goede komen.’

Nieuw AGB
Naast de opheffing van 4 gemeentelijke vzw’s zijn er ook belangrijke verschuivingen uitgevoerd met het oog op de werking van het Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB). Het AGB staat in voor de exploitatie van de spoorterminal en de uitbating van de industrieterreinen en KMO zones. Mark Curvers werd aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur en André Bervaes is de nieuwe voorzitter van het directiecomité.

Mark Curvers: “Het AGB zal vanaf nu ook gaan instaan voor de investeringen in de nieuwe sportinfrastructuur binnen onze gemeente én zal ook verantwoordelijk worden voor het beheer van de bestaande sportinfrastructuur die niet alleen de gemeentelijke sporthallen en de tennishal omvat, maar ook enkele voetbalterreinen en de accommodaties daar en tot slot nog 2 terreinen van andere sportclubs. Door dit samen te bundelen binnen het AGB zal het beheer van deze uitgebreide infrastructuur die Lanaken rijk is, beter en efficiënter kunnen gebeuren.”

Bij het Autonoom Gemeente Bedrijf zetelen 12 personen in de Raad van Bestuur. In het directiecomité zetelen 5 personen.