maandag 29 juli 2013

AGB Lanaken


Het Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) Lanaken staat in voor de exploitatie van de spoorterminal en de uitbating van de industrieterreinen en KMO-zones. Sinds het opheffen van de gemeentelijke vzw’s echter zijn de bevoegdheden gevoelig uitgebreid en staat het AGB ook in voor de investeringen in de nieuwe sportinfrastructuur en het beheer van de bestaande sportaccommodaties (bv. sporthallen, tennishal, enkele voetbalvelden, …). Door dit samen te bundelen zal het beheer van deze infrastructuur beter en efficiënter kunnen gebeuren.