zaterdag 20 juli 2013

voorzitter vzw toerisme

Patrick Maesen is voorzitter van de vzw Toerisme. Deze is de fusie van de vzw’s Vrienden van Pietersheim en Toerisme. In het kader van het nieuwe gemeentedecreet heeft het gemeentebestuur alle bestaande vzw’s afgeschaft, alleen de vzw Toerisme is gebleven. Het doel van deze vzw is het toeristisch beleid vorm te geven en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Patrick Maesen is dan ook de geschikte persoon om deze vzw te leiden, aangezien hij de gewezen voorzitter is van de vzw Vrienden van Pietersheim en daar goede resultaten heeft geboekt.