dinsdag 10 september 2013

Modderproblemen Veldwezelt structureel aangepakt

Damconcstructie en 5 bufferpoelen aangelegd nabij St. Antoniusberg.

Het gemeentebestuur heeft samen met de landbouwers van Veldwezelt structurele maatregelen genomen om wateroverlast bij hevige regenval tegen te gaan. In het verleden leidde dergelijke regenval tot overlast omdat het water vanaf omliggende velden via de Sint Antoniusberg richting Leonard Moorsstraat, Sint Antoniussteeg en Holtstraat stroomde. 5 bufferpoelen en een damconstructie zorgen nu voor de nodige wateropvang bij zeer hevige regenval. Aan de werken hangt een prijskaart van € 64.000


De voorbije jaren zorgden hevige regenbuien meermaals voor water- en modderoverlast in Veldwezelt. Een groot deel van het water en de modder is afkomstig van de hellende akkers op de Sint-Antoniusberg. Ondanks de relatief lage erosiegevoeligheid van de landbouwpercelen komt er tijdens hevige regenbuien of tijdens periodes met langdurige regenval toch heel wat regenwater en modder naar beneden gestroomd.

Op sommige plaatsen blijven grote plassen staan die hinderlijk zijn voor het  (landbouw)verkeer, maar eveneens zeer storend voor de fietsers van het fietsroutenetwerk. Om de steeds weerkerende problemen te verhelpen, heeft de gemeente Lanaken enkele jaren geleden een opvanggracht gegraven achter de woningen van de Leonard Moorsstraat. Deze maatregel bleek echter onvoldoende. Om Veldwezelt beter te beschermen waren bijkomende maatregelen in het opwaarts gelegen landbouwgebied noodzakelijk.

Overleg tussen het gemeentebestuur, de betrokken landbouwers en het Provinciaal Steunpunt Land & Water heeft tot de huidige oplossing geleid. De medewerking van de landbouwers en eigenaars is cruciaal omdat alle maatregelen op vrijwillige basis zijn. Het gemeentebestuur heeft 5 bufferpoelen laten aanleggen en een perceel achter de woningen in de Leonard Moorsstraat aangekocht voor de aanleg van een damconstructie. De Vlaamse Overheid reikte een subsidie uit van € 47.897,62 voor deze maatregelen.
De bufferpoelen worden aangelegd op de plaatsten waar normaal grote plassen gevormd worden bij hevige regenbuien. Vlak langs de ruilverkavelingsweg, in het landbouwperceel, wordt een poel gegraven waar het water van de weg kan opgevangen worden en kan infiltreren. Het geheel wordt ingezaaid met gras.

De damconstructie wordt aangelegd achter de woningen in de Leonard Moorsstraat. Een wegdrempel leidt de modderstroom van de weg naar de damconstructie. Het water en de modder worden (tijdelijk) opvangen in de erosiepoel achter de dam. Het sediment kan dan bezinken en het water wordt vertraagd afgevoerd via een leegloopleiding. 

Het volledige perceel wordt ingezaaid met gras. Het resultaat van deze samenwerking tussen de landbouwers en de gemeente Lanaken wordt deze weken zichtbaar in het veld. Momenteel is de aannemer nog bezig met het afwerken van de maatregelen. Door deze samenwerking kunnen we de straten en woningen in Veldwezelt weer een beetje beter beschermen tegen water en modder.