dinsdag 15 oktober 2013

Gemeente Lanaken juicht komst sneltram toe

Lanaken reageert tevreden op de beslissing van de Vlaamse regering van vorige vrijdag om de gunningsprocedure voor de aanleg van een spoorlijn tussen Hasselt en Maastricht, via Lanaken, op te starten. De aanleg van deze spoorlijn – in het kader van het Spartacusplan – zal het uitzicht van Lanaken in de loop van de volgende jaren aanzienlijk veranderen.


Verschillende infrastructuurwerken

In Lanaken zal er een sneltramstation ter hoogte van de Europaparking komen. Er zal ook een
busbaan aangelegd worden langs de Europalaan, naar het sneltramstation. Samen met de aanleg van de eigenlijke sneltramlijn zal dit station én de busbaan volledig betaald worden door vervoersmaatschappij De Lijn.
Ter hoogte van de kruising nabij Sappi met de Tongersesteenweg en ter hoogte van het kruispunt van de Jan Rosierlaan met de ringweg zullen er nieuwe rotondes komen om de verkeersafwikkeling te vergemakkelijken en veiliger te maken.
De N78 ringweg zal aangepast en gedeeltelijk omgelegd worden tussen de rotonde Sappi en de rotonde Jan Rosierlaan. Ter hoogte van het snelstramstation zal tegenover het huidige Europaplein – en dus aan de ‘buitenkant’ van de huidige ringweg – een parking aangelegd worden voor 150 voertuigen. De kosten van de herinrichting van de ringweg, de aanleg van de rotondes én de nieuwe parking zullen volledig gedragen worden door het Vlaams gewest.

Gemeentebestuur bouwt mee

In het verlengde van het Spartacusproject gaat ook het gemeentebestuur een bijdrage leveren tot de herinrichting van de toegang tot Lanaken. Burgemeester Keulen: “Het Spartacusproject wordt 100% gefinancierd door De Lijn en het Vlaams gewest. Als gemeentebestuur kost ons dit niets. Wel is het zo dat wij aanvullend gaan investeren om de toegang tot Lanaken aan de kant vanaf Sappi- Heilig Hartcollege te verfraaien. Het plein ter hoogte van het Heilig Hartcollege tot aan de verkeerslichten Pannestraat/Stationsstraat zal heraangelegd worden, net zoals het Europaplein aansluitend op het sneltramstation. Deze investeringen worden door het gemeentebestuur gedragen, samen met de kosten voor de groenaanleg in de omgeving van het sneltramstation en de groenaanleg bij de nieuwe parking. Het totale kostenplaatje voor ons bestuur bedraagt €2,6 miljoen. Belangrijk om te weten is evenwel dat ons bestuur voor deze investering een subsidie ontvangt van € 742.000 van Limburg Sterk Merk en ongeveer €250.000 via Module 10 van het Vlaams gewest waardoor de factuur voor ons bestuur nog € 1,6 miljoen bedraagt.”


Burgemeester Keulen: “De komst van deze tramlijn is zeer goed nieuws voor onze gemeente. Het zal een positieve een impact hebben op de mobiliteit in Lanaken, maar ook verwachten wij een positieve impuls voor ons handelscentrum. Het is een gouden kans voor onze gemeente om een versnelling hoger te schakelen.”