zondag 6 oktober 2013

Plaats voor 140 nieuwe woningen in Rekem

Er komen in Rekem 140 betaalbare bouwgronden en woningen bij. Dat is
het resultaat van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Wonen Rekem, dat door de
gemeente werd goedgekeurd. De bouwpercelen zullen wel alleen beschikbaar zijn
voor mensen die al 5 jaar in Lanaken wonen of werken.

"Bouwgronden zijn in Lanaken tegenwoordig peperduur", legt schepen van
Ruimtelijke Ordening Sofie Martens (Open Vld) uit. "Bovendien wonen hier veel
Nederlanders, zijn er steeds meer eenoudergezinnen en blijven ouderen steeds
langer in hun eigen huis wonen. Bijgevolg is er voortdurend een acuut gebrek aan
betaalbare bouwgronden voor de jonge generatie.

"Sociale woningen"
Daarom maakt de gemeente werk van het RUP Wonen Rekem dat woonuitbreidingsgebied
omzet naar woongebied. Langs de Gauwakkerstraat komen er 60 percelen, en
langst het Hangveld 80, goed voor een totale oppervlakte van 7,3 hectare. Een
kwart van de bouwkavels zijn bestemd voor sociale huur- en koopwoningen.
Daardoor benadert Lanaken binnen afzienbare tijd het streefpercentage van 10%
sociale woningen binnen de ganse gemeente. Minimaal 20% van de percelen zal
een richtoppervlakte van 4 are hebben. Op die manier ontstaat er een voldoende
groot aanbod bouwgronden voor bescheiden woningen voor starters of
eenoudergezinnen."~ Potentiële kopers moeten een sterke band hebben met de
gemeente: ze moeten er minstens 5 jaar wonen of werken.

"Met de toekomstige investeerder-projectontwikkelaar zal het schepencollege een gentlemen agreement afsluiten", licht Sofie Martens toe. "De kandidaatkopers
zullen aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Zo mogen ze geen
andere woning of bouwperceel bezitten, en krijgen ze nooit meer dan één perceel
toegewezen. Bovendien moeten kopers een sterke band hebben met de gemeente:
ze moeten minstens 5 jaar in Lanaken wonen of werken.

"Ruimtelijke ordening"
Ruimtelijke Ordening Vlaanderen kan wel nog roet in het eten strooien, al
hopen we daar uiteraard niet op. Maar als de Vlaamse overheid het RUP goedkeurt,
kunnen we de bouwkavels in de zone Gauwakkerstraat deze legislatuur nog
realiseren. De kavels en woningen in de zone Hangveld zijn voor een later tijdstip
gepland. Omdat het een bijzonder belangrijk maatschappelijk dossier betreft,
organiseren we op 18 en 19 november een hoorzitting in de Museumkerk van Oud-
Rekem."