dinsdag 15 oktober 2013

Villa Kakelbont breidt uit


De gemeentelijke kinderopvang Villa Kakelbont breidt vanaf 2014 gevoelig uit. 

HBVL 15.10.2013
 De opvangcapaciteit in Veldwezelt en Rekem stijgt hierdoor van 71 naar 127 plaatsen. Tegelijkertijd versterkt de gemeente het opvangteam met 2 nieuwe personeelsleden.


"De voor- en naschoolse opvang ligt in Veldwezelt en Rekem.

In de gebouwen van de voormalige bibliotheek in Rekem beschikken we over ruimte om uit te breiden" , zegt schepen van Onderwijs, Gezin en Kinderopvang Anita Jeurissen (Open Vld). "Daarom verhuizen de middagslapertjes in 2014 van Veldwezelt naar Rekem en verdubbelt de capaciteit tot 20 slapertjes. Door die verhuizing komen in Villa Kakelbont-Veldwezelt 10 plaatsen vrij voor de voor- en naschoolse opvang. In totaal kunnen daar 37 kinderen terecht (voorheen 27). Op dit ogenblik zijn er in Rekem 34 plaatsen beschikbaar. In 2014 verdubbelt dat aantal tot 70." Lanaken investeert 70.000 euro in aangepaste toiletten, keukentjes, meubilair, trapleuningen, nieuwe verlichting en een nieuwe buitendeur. Nu telt het opvangteam 10 leden. In 2014komen er 2 personeelsleden bij.Subsidies"

Vanaf 1 januari 2014 kunnen tijdens de schoolvakanties in Rekem dagelijks 70 kinderen in de opvang terecht", berekent schepen Jeurissen. "De opvang in Veldwezelt tijdens de herfst-, krokus- en kerstvakantie verhuist ook naar Rekem. Kinderen van 2,5 tot 6 jaar krijgen tijdens die schoolvakanties voorrang. Voor het jonge grut vanaf 6 jaar organiseert de gemeente speelpleinwerking tijdens de herfst- en paasvakantie. Deze kinderen kunnen er op die vakantiedagen vanaf 7 uur terecht en
mogen na afloop van de activiteiten tot 18 uur blijven." Schepen Jeurissen is er zich van bewust dat ouders vanaf volgend jaar méér kilometers moeten afleggen naar de buitenschoolse opvang. Rekem ligt immers niet centraal: "We onderzoeken ook of we privé-opvanginitiatieven kunnen stimuleren, wellicht door subsidies."