maandag 16 december 2013

110 nieuwe hoogstambomen voor Domein Pietersheim

Op Domein Pietersheim werden afgelopen week 45 zomereiken, 45 essen en 20 linden aangeplant.
De jonge bomen vervangen de populieren en Amerikaanse eiken die er vorig jaar gekapt werden. De meeste bomen waren kaprijp en sommigen vormden een gevaar voor de wandelaars op het domein.
Op advies van de boswachter werden de grote bomen dan ook gekapt.

Aan deze aanplantwerken hangt een prijskaartje van €12.947. VZW Toerisme kreeg hiervoor een toelage van € 9104,10 van het Agentschap Onroerend Erfgoed (Vlaams Gewest) aangezien de werken destijds ook opgenomen werden in het goedgekeurd beheerplan.

Verder werden ook nog 350 stuks streekeigen bosgoed in eigen regie aangeplant aan de zijkant van de atletiekpiste. Voor de struiklaag werd o.a. gekozen voor kornoelje, haagbeuk, hondsroos, hulst, meidoorn… Essen, zomereiken en boskers zorgen voor de boomlaag. Het plantgoed inclusief beschermingsspiralen kosten €450.

Nog dit jaar zal een aannemer ook starten met het kappen van 25 zware Amerikaanse eiken (nabij het sportcentrum). Deze exoten zijn niet alleen kaprijp maar overwoekeren ook nog onze eigen inheemsebomen. Op de vrijgekomen plekken zal volgend naar opnieuw inheems bosgoed aangeplant worden.