vrijdag 27 december 2013

De dagen van sporthal St. Servaes zijn geteld…

Een sportmonument uit onze gemeente zal weldra verdwijnen uit het straatbeeld. Een exacte datum ligt nog niet vast maar in de loop van de volgende weken zal begonnen worden met de ontmanteling en afbraak van sporthal St. Servaes. De sporthal was niet alleen letterlijk, maar zeker ook figuurlijk een ‘monument’ in onze gemeente.

De sporthal werd gebouwd in 1972, in de periode dat ook de St. Servaeswijk en de St Servaeskerk werden gebouwd. Heel wat verenigingen vonden hier hun onderdak. Begin jaren ’80 speelde Sparvoc er z’n wedstrijden uit de eredivisie van het volleybal. Vaak zat de sporthal toen afgeladen vol. Maar ook voor andere sporten vond menige actieve sporter de weg naar de Postweg in Lanaken. In een latere fase werd de sporthal uitgebreid met een concièrgewoning en nieuwe kleedkamers. Ook kwam er een extra ruimte voor o.m. de beoefening van gevechtssporten.

De sporthal was ook een plaats waar onze inwoners rendez-vous gaven voor uiteenlopende activiteiten die los van de sportbeoefening stonden. Denk maar aan het legendarische optreden van de Britse popgroep ‘Mud’ die op het hoogtepunt van z’n roem in de sporthal St Servaes kwam optreden. De voorbije jaren was de sporthal ook de plaats waar de inwoners van Lanaken terecht moesten voor het uitbrengen van hun stem tijdens de gemeenteraads- of nationale verkiezingen. En in het carnavalsweekend moest je op zaterdag in sporthal St Servaes zijn voor de kindernamiddag en ’s avonds het Aaijt Wieverbal.

Aan dit alles is nu dus een eind gekomen. De sporthal was versleten. Nieuwe investeringen waren niet langer verantwoord. De energiekosten liepen veel te hoog op. Er was immers geen dak- en vloerisolatie aanwezig. Het sanitair voldeed ook niet meer. Bovendien was de sportvloer beschadigd waardoor verantwoord sporten niet langer aan de orde was. De verschillende normen waaraan anno 2014 (en de volgende jaren) moet beantwoord worden, waren niet haalbaar met het huidige gebouw. Het gemeentebestuur heeft dan ook besloten om niet langer te investeren in deze lokatie, maar in te zetten op een nieuw multifunctioneel sportcomplex dat moet verrijzen nabij het Heilig Hartcollege.

Het dossier voor de ontmanteling en afbraak van de sporthal is rond. Binnenkort zal de aannemer starten met de afbraakwerken. Eerst zullen een aantal zaken gerecupereerd en verwijderd worden door de technische dienst. Het gaat om de automatische schuifdeur bij de ingang, de luchtverhitters, verlichtingsarmaturen en noodverlichtingen, brandblussers, de warmteboiler van de stookplaats, sporttoestellen, materiaal en mobiele tribunes en de houten wandbekleding.

Op de vrij gekomen lokatie zal in de toekomst een nieuwbouwproject opgestart worden.