zaterdag 28 december 2013

E-loket Lanaken is primeur voor Limburg!

De gemeente Lanaken heeft als eerste gemeente van Limburg een digitaal loket waarbij documenten 24u op 24u en 7d op 7d digitaal aangevraagd kunnen worden én waarbij de inwoner onmiddellijk het gevraagde document in de mailbox zal ontvangen, voorzien met een digitale stempel.

De digitale stempel is belangrijk want dit zorgt ervoor dat het document z’n juridische waarde blijft behouden als u het verder stuurt per e-mail of wanneer u het uitprint. Deze digitale stempel ‘Intellistamp’ zorgt voor een grote tijdswinst voor u als inwoner!

Op het moment van de lancering van het nieuwe e-loket zullen de meest gevraagde attesten van de dienst burgerzaken ter beschikking gesteld worden, namelijk:

- Bewijs van Leven
- Bewijs van Woonst
- Bewijs van Nationaliteit
- Samenstelling van Gezin
- Getuigschrift van Inschrijving
- Uittreksel uit het bevolkingsregister

Het aantal opvraagbare documenten zal de komende maanden stelselmatig uitgebreid worden.

Maar het e-loket is nog meer…
Behalve de 6 documenten die hierboven vermeld staan, kunt u nog heel wat zaken aanvragen in ons e-loket. Het gaat dan vaak om procedures waarbij u documenten kunt downloaden die u dan thuis kunt invullen of om eenvoudige acties die online kunnen ingevoerd worden maar waarbij u het gewenste document niet online terug krijgt gestuurd.

Inloggen met de EIK: kaartlezers nodig!
Om gebruik te kunnen maken van het e-loket dient u de EIK (Elektronische Identiteitskaart) te gebruiken. Hiervoor hebt u een kaartlezer nodig. Het gemeentebestuur stelt gratis EIK-kaartlezers ter beschikking voor onze inwoners. Deze kunnen afgehaald worden in het gemeentehuis (1 EIK kaartlezer per huishouden) zo lang de voorraad strekt. Meer info: www.lanaken.be/eloket
De uitleg van het nieuwe e-loket kunt u vanaf 6 januari terug vinden op www.lanaken.be/eloket U krijgt hier ook toelichting omtrent het aanmelden met uw elektronische identiteitskaart.

Bekijk hier het fragment van TVL.