vrijdag 20 december 2013

Gemeente voorziet €250.000 voor privé-initiatieven kinderopvang

Het gemeentebestuur gaat deze legislatuur € 250.000 investeren om privé-initiatieven inzake
kinderopvang in Lanaken te ondersteunen. De maatregel komt er nadat in oktober al bekend
werd gemaakt dat de gemeente en het OCWM de eigen kinderopvangprojecten van Villa
Kakelbont gaan uitbreiden van 71 naar 127 plaatsen.


Schepen Anita Jeurissen: “De uitbreiding van de kinderopvang in onze gemeente is een
topprioriteit. We hebben de capaciteit van de opvang in onze eigen Villa Kakelbont
substantieel uitgebreid naar 127 plaatsen. Maar er is nog meer nodig. Zelf zitten we qua
capaciteit binnen Villa Kakelbont aan onze limiet. Om meer opvang in Lanaken mogelijk te
maken hebben we nu €250.000 voorzien om privé-initiatieven inzake kinderopvang te
steunen.”

Het gemeentebestuur gaat een toelage geven aan privé opvanginitiatieven van maximum €
1000 per gerealiseerde plaats, met een plafond van 1/3 van de bewezen investeringskosten.
De toelage zal toegekend worden aan volledig nieuwe initiatieven maar ook bestaande
kinderopvanginitiatieven die hun capaciteit gaan uitbreiden met minstens 5 plaatsen komen
in aanmerking. Tot slot kunnen reeds bestaande kinderopvanginitiatieven ook een toelage
krijgen wanneer ze investeringen doorvoeren om te voldoen aan de nieuwe regelgeving van
Kind en Gezin.

De toelages zullen toegekend worden volgens een getrapt systeem. Men krijgt 40% van de
toelage wanneer de opvang minstens 220 dagen per jaar open is en dat minimum voor een
periode van 11u per dag tussen 6u en 20u. Een tweede trap van 30% wordt uitgekeerd als
men in de kinderopvangplaats werkt met een voorrangbeleid voor inwoners van Lanaken.
Indien men bovendien in de kinderopvangplaats ook inkomstengerelateerd werkt komt er
nog eens 20% van de mogelijke toelage bij. Indien het opvanginitiatief naast de eerste 3
trappen ook nog flexibele opvanguren aanbiedt (voor 7u en na 18u) is er bijkomend een
toelage van 10% mogelijk.

Schepen Anita Jeurissen: “In ons meerjarenplan voor deze legislatuur hebben we € 250.000
voorzien voor dit initiatief. Met de uitbreiding van onze eigen kinderopvang binnen Villa
Kakelbont, de uitbreiding van ons personeelsbestand daar, de verdubbeling qua capaciteit
van het project ‘Middagslapertjes’ en de nieuwe lokalen die men na nieuwjaar in Rekem kan
betrekken en dus nu ook de ondersteuning van privé initiatieven inzake kinderopvang, is het
duidelijk dat ons bestuur werk maakt van meer en kwalitatief uitstekende kinderopvang.”