donderdag 26 december 2013

restauratie museumkerk rekem voor 1 miljoen euro

De museumkerk van Oud-Rekem is samen met het kasteel d’Aspremont-Lynden één van de bekendste monumenten binnen het mooiste dorp van Vlaanderen. Na inspectie van de ‘Museumwacht’ is gebleken dat de museumkerk aan een grondige restauratie toe is.

De renovatie aan de binnenzijde zal eerder beperkt zichtbaar zijn. De klemtoon zal veeleer op de dakwerken en werken aan het doxaal liggen. Er is een grondige renovatie nodig van de houten dakconstructie, het loodwerk, de goten en regenwaterafvoeren, de dakbeveiliging (ladderhaken, klimhaken, ankerpunten) en de natuurleien. Het doxaal zal gestabiliseerd worden en de gevels gerenoveerd. Het houten buitenschrijnwerk alsook de vloer van de sacristie worden aangepakt, samen met het sanitair, de verlichting en het torenuurwerk. Er is eveneens vastgesteld dat de houten draagstructuur van het plafond ernstig is aangetast door huiszwam. Ook dit problem zal aangepakt worden.

De kosten voor de restauratie bedragen € 1.058.000. De werken worden voor € 791.000
gesubsidieerd.