zaterdag 8 februari 2014

Investeren in #Lanaken @GemeenteLanaken @PatrickTollenaers #lanakenopdekaartzetten

De volgende zes jaren gaan we verder investeren in de gemeentelijke wegen. Meer dan 20% van ons budget investeren we in het aanleggen van wegen en verkeersveiligheid. Een goede en veilige weg is belangrijk voor elke weggebruiker.

We zullen jaarlijks nieuwe voetpaden aanleggen voor een bedrag van 125 000 euro en investeren in nieuwe fietspaden voor 100 000 euro per jaar. Ook blijven we jaarlijks voor 462 000 investeren in het onderhoud van onze wegen door het aanbrengen van nieuwe asfalt. Voor het aanleggen van nieuwe wegen en pleinen wordt er jaarlijks nog eens 500 000 euro voorzien.

De komende jaren staan er ook veel grote werken gepland die zorgen voor de veiligheid van onze schoolgaande kinderen. Zoals de aanleg van gescheiden riolering en een heringerichte straat in de Populierenlaan en de aanleg van het fietspad langs de Bilzerbaan.

De werken in Smeermaas voor een veilige schoolomgeving zullen midden 2014 van start gaan en omvatten een herinrichting van de Maaseikersteenweg en de Maastrichterweg voor een kostenplaatje 2,75 miljoen euro. De werken omvatten het aanleggen van een gescheiden riolering, nieuw wegdek, fietspaden en voetpaden. In Rekem zal in 2014 het kruispunt Heidestraat /Rekemerstraat op de Steenweg vervangen worden door een rotonde. Ten slotte komt er ook nog een fiets – en voetpad langs de Langkeukelbeek (tussen het Molenweideplein en de Pannestraat).Met de komst van het Spartacusplan zullen er ingrijpende werken plaatsvinden in het centrum van Lanaken, zoals de aanleg van pleinen en een halteplaats voor een bedrag van 2,7 miljoen euro.
Voor onze kerkhoven wordt er jaarlijks 75 000 euro voorzien om de toegankelijkheid te verhogen door het verder aanleggen van verharde paden zoals deze momenteel al geplaatst zijn bij de overdekte afscheidsruimtes.

Als laatste hebben we ook aandacht voor de omgeving van de wegen en leggen we de laatste hand aan ons bomenplan waarbij we enkel nog beheersbaar groen willen aanplanten. Zo vergemakkelijken we het onderhoud.
Ten slotte wordt er ook werk gemaakt van het bestendigen van het bestaande gemeentelijke patrimonium.

Patrick Tollenaers, schepen van Openbare Werken – Technische Dienst