maandag 10 maart 2014

gemeentelijke premie voor inbraakbeveiliging

Belastingvermindering

Als je je woning wil beveiligen, kan je voor deze uitgaven genieten van een belastingvermindering. Die vermindering is gelijk aan 30% van de werkelijk betaalde uitgaven. De zesde staatshervorming draagt de bevoegdheid over de fiscale voordelen voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand over aan de gewesten. Zij zullen dus in de toekomst bepalen welke fiscale voordelen er aan die uitgaven verbonden zijn. Tot zolang een gewest er niet anders over beslist, blijft de bestaande regeling doorlopen.

Voor de uitgaven gedaan in 2014 (aanslagjaar 2015) verandert er voorlopig niets. De belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak en brand bedraagt 30 % van de gedane uitgaven met een maximum van € 760 per woning.


Uiteraard zijn er een aantal na te leven voorwaarden:

§ Om de kwaliteit van de installatie te garanderen, moeten de prestaties verplicht door een geregistreerde aannemer gebeuren

§ De vermindering is niet cumuleerbaar met andere belastingsverminderingen voor hetzelfde geplaatst materieel

§ Je moet eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker of huurder zijn van het onroerend goed

§ De factuur met een attest van de aannemer en een betalingsbewijs moet je ter beschikking houden van de belastingcontrole


Volgende materialen komen in aanmerking:

§ Inbraakvertragende elementen zoals veiligheidssloten en andere beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken, maar ook inbraakwerend glas, gepantserde deuren, motor met anti-ophefsysteem voor elektrische poorten (voor slechts 15%),…

§ Diefstaldetectie: alarmsystemen, abonnementskosten voor de aansluiting op een alarmcentrale en camera’s uitgerust met een registratiesysteem

§ Brandweerstand: water- of poederblussers van 6 kg, automatisch blustoestel in lokalen van verwarmingsketels op stookolie, deuren met een brandweerstand van een half uur

Voor meer informatie: www.besafe.be of www.minfin.fgov.be


Gemeentelijke inbraakpreventiepremie

In Lanaken kan je bovenop de belastingvermindering ook aanspraak maken op een premie, die 30% van de kosten dekt met een maximum van € 250. De premie geldt voor de kosten die je als inwoner betaald hebt om je woning tegen inbraak te beveiligen en dit mits een voorafgaand advies van een inbraakpreventieadviseur van de lokale politie Lanaken-Maasmechelen.