zaterdag 26 april 2014

#Erfgoeddag #Grenzeloos #Lanaken

Op zondag 27 april wordt in heel Vlaanderen de Erfgoeddag georganiseerd. De dienst Erfgoed van onze gemeente, neemt ook dit jaar deel aan dit initiatief. Onder het thema “GRENZELOOS” werpen we een blik op het ontstaan van het moderne Lanaken, en blikken we meer specifiek terug op de gemeentefusie van 1976-1977, een woelige periode in de Lanakense politiek.

In 1971 werd via twee nieuwe wetten mogelijk gemaakt om bestaande gemeenten samen te voegen tot nieuwe, bestuurskrachtige entiteiten. Een voorstel voor de ‘nieuwe’ gemeente Lanaken volgde in 1974, en werd ter advies voorgelegd aan de resp. gemeenteraden van Rekem, Neerharen, Lanaken, Gellik en Veldwezelt.

Wat daarop volgde, ligt voor velen onder ons nog in het collectieve geheugen: protestacties tegen de geplande fusie en betogingen in Brussel, Hasselt en Aarlen. Vooral in Veldwezelt en Rekem was het protest het grootst.

De dienst Erfgoed trok op onderzoek uit. Niet alleen de gemeenteraadsverslagen werden uitgepluisd, maar ook aan de hand van getuigenissen en interviews werd dat protest en het proces dat aan de fusie voorafging gereconstrueerd. Met uiteraard aandacht voor persoonlijke verhalen van de protagonisten van toen. Dit alles wordt gebundeld in een tentoonstelling die tijdens Erfgoeddag gratis toegankelijk zal zijn. Bezoekers mogen zich verwachten aan een historische terugblik op de gemeentefusie, en dit aan de hand van nooit getoonde foto’s, getuigenissen, krantenknipsels, video- en audiofragmenten. Een aanrader!

Wie het allemaal graag wat actiever heeft op zondag, kan ook gaan wandelen. Erfgoedkring Wiosello begeleidt een wandeling langs ‘grenzen’. De gemeentegrens van Lanaken is meteen ook de landsgrens. Maar ook die is in de loop der jaren gewijzigd. De grens tussen België en Nederland werd immers pas in 1843 definitief vastgelegd. De wandeling is zo’n 5 km lang, en trekt langs voormalige gemeentegrenzen en landsgrenzen.

De tentoonstelling vindt plaats op 27 april van 10 tot 17 uur in het CC Lanaken. Toegang gratis! Erfgoedkring Wiosello begeleidt op 27 april ook een wandeling langs landsgrenzen, gemeentegrenzen en oude straatnamen. Vertrek om 10 uur bij Steenfabriek Heylen-Wienerberger, 2de Caribinierslaan 145, Lanaken (Veldwezelt).