vrijdag 2 mei 2014

@GemeenteLanaken: 1400 ontvangen #meldingen in 2013 --- Forse toename van meldingen via de website

Het gemeentebestuur ontving vorig jaar 1402 meldingen via haar kanalen. De meerderheid hiervan werd ontvangen via burgers en de gemeenschapswachten. Burgers blijven de meldingskaart in het gemeentelijk info-blad veel gebruiken. De meldingen via de gemeentelijke website nemen fors toe.
De meeste meldingen die ons bestuur bereiken betreffen defecte straatverlichting en de problematiek omtrent sluikstorten. Het aantal meldingen omtrent wegen en groenvoorziening is aanzienlijk gedaald. De extra inspanningen van de groendienst en de technische dienst hebben geleid tot deze positieve tendens.


Van de 1402 meldingen die het gemeentebestuur in 2013 ontving is ruim 95% afgehandeld. De openstaande meldingen gaan voornamelijk over werken die op langere termijn dienen ingepland te worden, zoals bijvoorbeeld herstellingen aan voetpaden of wegeniswerken.
Het gemeentebestuur wenst de alerte burgers die deze meldingen doorgegeven hebben, te bedanken. Dit zorgt voor een properder straatbeeld en minder zichtbare defecten. De burger maakt ook graag gebruik van de nieuwe kanalen om de meldingen door te sturen. Zo blijft het aantal meldingen via de meldingskaart in het gemeentelijk info-blad Attent constant maar komt men minder vaak persoonlijk naar het gemeentehuis en gebruikt men meer het formulier op onze website.
Nieuw vanaf vandaag is dat meldingen via het e-loket op onze website rechtstreeks geregistreerd worden in onze database en zo nog beter opgevolgd en afgehandeld kunnen worden en de melders nog sneller een antwoord ontvangen.