dinsdag 1 juli 2014

Aanpassing #toewijzingsvoorwaarden sociale #huurwoningen

Het gemeentebestuur heeft de toewijzingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning aangepast. Met deze wijziging wordt tegemoet gekomen aan de specifieke noden voor mensen met een beperking die nood hebben aan een wooneenheid op het gelijkvloers waar een lift is voorzien. Sinds 2012 beschikt de gemeente over een lokaal toewijzingsreglement en doelgroepenplan. Uit een evaluatie met alle betrokken partners is gebleken dat een aanpassing noodzakelijk was.

Schepen voor Wonen Sofie Martens: “Wanneer je in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning kom je op een wachtlijst terecht. Er zijn enkele criteria die ervoor zorgen dat je een gunstiger positie krijgt op de wachtlijst. Die criteria hebben bijvoorbeeld te maken met leeftijd of het feit dat men een beperking heeft.”

Na overleg tussen het gemeentebestuur, het OCMW, de gehandicaptenraad en de sociale huisvestingsmaatschappijen Maaslands Huis en SVK Maasland zijn er bijkomende criteria opgesteld en kwam er een update van de woninglijst.

Schepen Martens: “Voorheen kregen de mensen met een erkende beperking aan de onderste ledematen voorrang. Nu is dat uitgebreid en kunnen ook beperkingen aan de bovenste ledematen mee spelen om de positie op een wachtlijst voor een sociale huurwoning te bepalen. Ook de leeftijd van de mensen speelt een belangrijkere rol in de criteria. Voor de betrokken maakt dit een groot verschil of zij bijvoorbeeld een woning met of zonder lift moeten betrekken, of al dan niet op het gelijkvloers in een appartementencomplex terecht kunnen komen.”

Nog volgens schepen Martens is deze wijziging een logisch gevolg van het feit dat het gemeentebestuur in het kader van het citymarketingplan zich meer en beter wil promoten als een gemeente waar het aangenaam is om te wonen.

Voor meer info over de sociale huisvesting in Lanaken, kan u terecht op de dienst wonen op ons gemeentehuis op het nummer 089 730 730 of via erwin.vanbijlen@lanaken.be .