donderdag 28 augustus 2014

openbare verkoop slot #Pietersheim

De gemeenteraad van Lanaken heeft het voorstel goedgekeurd om Slot Pietersheim openbaar te verkopen. Vanaf 16 november wordt de overeenkomst met de huidige concessiehouder beëindigd. De potentiële koper zal in Slot Pietersheim in horeca uitbating moeten voorzien. Bij verdere verkoop in de toekomst blijft het gemeentebestuur telkens het voorkooprecht behouden.

De verantwoordelijkheid voor het beheer van het kasteel ligt bij de vzw Toerisme. Deze vzw sloot telkens een concessieovereenkomst af met een privé-uitbater. Schepen voor Toerisme Mark Curvers:“Het beheer op zich is de voorbije jaren telkens een verlieslatende activiteit gebleken. De afgelopen 12 jaar werd er door het gemeentebestuur € 749.167,82 geïnvesteerd in Slot Pietersheim. Het gaat hierbij o.a. om herstellingen van de kroonlijsten, het plaatsen van een rolstoelplatform, plaatsen van nieuwe centrale verwarming, nieuwe elektrische leidingen, een lift,… Op jaarbasis betekent dit een kost van € 62.420,65. De jaarlijkse inkomsten bedroegen € 44.592. Dat betekent een verlies van € 17.838 per jaar. De volgende jaren zou er bovendien nog bijkomend geïnvesteerd moeten worden in nieuwe ramen en de renovatie van het dak. Deze situatie is niet langer houdbaar”.


Naast het financiële aspect is ook gebleken dat de uitbating niet altijd vlekkeloos verliep. De
concessieformule bleek niet te werken en was een belangrijk obstakel om tot een succesvolle
uitbating te komen. Het gemeentebestuur heeft uiteindelijk beslist om over te gaan tot de verkoop van Slot Pietersheim. Bij deze verkoop zijn er heel wat clausules ingebouwd opdat Slot Pietersheim niet alleen haar horecabestemming blijft behouden maar ook dat het gemeentebestuur het voorkooprecht blijft behouden bij iedere toekomstige verkoop.

Burgemeester Marino Keulen: ”In het buitenland zien we ook dat het historisch patrimonium meer en meer op deze manier wordt uitgebaat. De overheid legt daarbij onder meer het stedenbouwkundig kader vast en waarborgt daarbij ook de publieke toegang van zo’n gebouw. Ook wij doen dat nu. Het kasteel blijft hierdoor een bestemming behouden als horecaetablissement tot in lengte van dagen, maar de toekomstige private eigenaar zal de nodige investeringen moeten doen en het gebouw in goede staat houden. Iemand die eigenaar van het gebouw is, zal dit ook doen. Iemand die slechts een concessie heeft doet dat niet.”

In de verkoopsvoorwaarden van Slot Pietersheim is voorzien dat:
- de toekomstige uitbater minstens 5 jaar horeca- en hotelervaring moet hebben
- de eventuele conciërgewoning mag maximaal 150 m2 bedragen
- de publieke toegankelijkheid moet gewaarborgd blijven
- de activiteiten van Slot Pietersheim afgestemd moeten zijn op de activiteiten in het domein
Pietersheim
- alle werken aan het pand dienen uitgevoerd te worden conform de geldende
klasseringsbesluiten van de Vlaamse overheid
- men het goed niet mag verkopen of vervreemden binnen een periode van 5 jaar zonder
toestemming van de gemeenteraad
- het gemeentebestuur heeft gedurende vijf jaar het recht om het kasteel weder in te kopen