donderdag 2 oktober 2014

#GemeenteLanaken investeert 658.000€ in omgevingswerken OC BerenhofDe gemeenteraad heeft het dossier m.b.t. de omgevingswerken aan Ontmoetingscentrum Berenhof in Veldwezelt goedgekeurd. In de loop van 2015 wordt gestart met de aanleg van een parking voor 108 voertuigen. Verder wordt voorzien in een plein voor de jeugdbeweging, wordt er werk gemaakt van een goede toegankelijkheid, komen er half ondergrondse glasbollen en worden er waterbuffers voorzien. Aan het dossier hangt een prijskaartje van
€ 658.000.

Schepen van Cultuur Sofie Martens “In de aanloop naar de opmaak van de plannen hebben we alle betrokken partijen die in OC Berenhof hun onderkomen hebben, gecontacteerd. Uit dat overleg zijn een aantal punten naar voren gekomen waar we rekening mee hebben gehouden. Zo zal er in het ontwerp voorzien worden in een pleinfunctie, speciaal om de jeugd van de KSJ de kans te bieden om daar dan hun spelnamiddagen te kunnen organiseren. De aanleg van de omgeving bij het OC Berenhof is een vrij gecompliceerde, technische aangelegenheid omwille van de grote niveauverschillen die moeten overwonnen worden vanaf de voorkant van het gebouw, nabij de Berenhofstraat tot aan de achterkant van de 2e fase van het gebouw.”

Er is speciale aandacht geschonken aan de toegankelijkheid. Het bestaande voetpad naast zal verbreed worden. Er komen 7 parkeerplaatsen voor mensen met een beperking en er worden half ondergrondse glasbollen geplaatst zodat de verenigingen na afloop van hun activiteiten hier al gebruik van kunnen maken.

Schepen van openbare werken Patrick Tollenaers: “Het niveauverschil in de parking vraagt enkele ingrijpende maatregelen naar toegankelijkheid maar ook naar waterafvoer. De toegankelijkheid is niet alleen belangrijk voor de mensen die naar de zaal komen voor een activiteit, maar ook voor de leveranciers van materialen. Ook zij moeten overal goed kunnen geraken. Er komt een weg als een driekwart lus rondom het hele gebouw. Links en rechts van de weg komen de 108 parkeerplaatsen. Voor de mensen in een rolstoel hebben we hellende wandelpaden voorzien en er is ook plaats voor 36 fietsen te stallen.”

De parking wordt aangelegd in betonstraatstenen. Er is bijzondere aandacht gegaan naar de waterafvoer. Om dit optimaal te laten verlopen zullen er ondergrondse waterbuffers aangelegd worden. Wat de verdere afwerking betreft is er voorzien in zitbanken en zal de technische dienst voorzien in de groenaanleg van de omgeving.

De aanleg zal gefaseerd gebeuren. Hierdoor blijft gedurende de werken altijd minstens 1 deel van OC Berenhof beschikbaar voor activiteiten van de verenigingen. De werken starten volgend voorjaar.