maandag 17 november 2014

nieuwe #woonzorgzone voor #seniorenVolgend jaar wordt gestart met de bouw van een nieuwe woonzorgzone voor senioren. Vzw Welzijnscampus Huize Sint-Anna vervangt hier haar oude gebouw door een nieuw innovatief woonzorgcentrum met een capaciteit van 105 bedden, samen met een dagverzorgingscentrum, een centrum voor kort verblijf en een polyvalante zaal. OCMW en Gemeente Lanaken bouwen er een lokaal dienstencentrum met een seniorenloket. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de zorg- en informatiebehoeften voor senioren in Lanaken.
Er komen 2 nieuwe gebouwen nabij het huidige rusthuis St. Anna en de serviceflats. Er komt een nieuw woonzorgcentrum voor senioren met een capaciteit van 105 bedden. Het wordt een innovatief gebouw dat meer zal bieden dan de huidige kwaliteitsnormen en er voor kan zorgen dat de senioren in een modern kader hier kunnen verblijven. Als dit woonzorgcentrum klaar is zullen de huidige inwoners van het rusthuis St. Anna hier hun intrek nemen. Het huidige woonzorgcentrum (vaak nog rusthuis genoemd) zal nadien afgebroken worden. OCMW en Gemeente Lanaken zullen aansluitend aan het nieuwe woonzorgzone van Huize St. Anna een lokaal dienstencentrum voor senioren bouwen.

Het lokaal dienstencentrum biedt informatieve, recreatieve en vormende activiteiten voor senioren aan. Men kan er bijvoorbeeld terecht met vragen over thuiszorg, er vinden informatiemomenten plaats, men kan er meedoen aan allerlei hobbyactiviteiten zoals yoga- of knutselsessies, men kan er lessen volgen om bijvoorbeeld met de computer te leren werken of een taal te leren enz.

Naast het lokaal dienstencentrum komt er een seniorenloket en worden alle huidige OCMW diensten die gericht zijn op het seniorenpubliek hier onder gebracht. De activiteiten in het lokaal dienstencentrum zijn specifiek bedoeld om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de deelnemers te versterken. Ze gebeuren in onderlinge afstemming of samenwerking met de lokale verenigingen en organisaties die gelijksoortige activiteiten aanbieden. De lokale dienstencentra bieden ook hulp bij activiteiten uit het dagelijkse leven. De bezoeker kan er bijvoorbeeld naar de kapper gaan, hulp krijgen bij het wassen, voetverzorging krijgen en andere hygiënische zorgen, hij/zij kan er warm eten, hulp krijgen bij het boodschappen doen, buurthulp en vervoer krijgen … Het centrum helpt senioren om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.
Alles wordt dus gecentraliseerd. Reken daar nog eens de bestaande assistentiewoningen (de vroegere serviceflats) bij en je merkt dat de senior van Lanaken op deze nieuwe woonzorgzone terecht kan voor heel wat van zijn of haar noden of het nu gaat om wonen, opvang, informatie of het onderhouden van sociale contacten.

De kostprijs voor het lokaal dienstencentrum bedraagt € 1,9 miljoen. De investering van woonzorgcentrum zal € 16,5 miljoen gaan kosten. Op deze investering is een toelage mogelijk van € 648.000 voor het dienstencentrum en € 8,3 miljoen gespreid over 20 jaar voor het wzc. Het toelagedossier ligt ter goedkeuring voor bij de bevoegde minister.


De planning is dat met de bouw van het project kan gestart worden in de loop van volgend jaar.