woensdag 22 april 2015

Aanpak zwarte punten Rijksweg (N78) Maasmechelen

Uit recente cijfers viel te vernemen dat er nog vier zwarte kruispunten zijn op de N78 te Maasmechelen. Marino Keulen, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open Vld, peilde in een schriftelijke vraag naar de timing en het plan van aanpak hieromtrent. “Voor drie kruispunten (N78 met Weg naar Zutendaal, N78 met Windmolenweg en N78 met Breitwaterstraat) verloopt de aanbesteding in één dossier en worden binnenkort de onteigeningen afgerond en de werken gestart in het voorjaar 2016. Het vierde kruispunt (N78 met Ringlaan) wordt gekoppeld met werken aan een ander kruispunt (N78 met Industrielaan) en hier is nog geen timing voor vastgelegd,” stelt Marino Keulen.

De aanpak van zwarte punten is destijds nog opgestart door wijlen Steve Stevaert. Momenteel zijn er nog 74 over in heel Vlaanderen, waarvan 4 in Maasmechelen, allen gelegen op de Rijksweg (N78). Deze worden nu ook op korte tijd aangepakt. Zo krijgt het kruispunt N78 en de Weg naar Zutendaal een rotonde, komt er op de kruising N78 en Windmolenweg een aanpassing van het verkeerslichtengeregeld kruispunt en zal er aan de Breitwaterstraat enkel nog rechts in – en rechts uitgereden kunnen worden. Daarbij wordt er ook nog een fietstunnel voorzien om veilig de Rijksweg over te kunnen steken voor de zwakke weggebruikers. Deze drie dossiers zijn goed voor een kostprijs van 4,8 miljoen euro. Na het afronden van de onteigeningen, zullen deze werken mogelijk uitgevoerd worden in het voorjaar van 2016.

Het vierde zwarte kruispunt is de Rijksweg met de Ringlaan. Dit zwarte punt zal samen aangepakt worden met de kruising N78 en Industrielaan een beetje verderop. Het verkeerslichten geregeld kruispunt van de Ringlaan met de Rijksweg zal dan een aanpassing ondergaan. De kostprijs hiervan is 366 909,40 euro. Wanneer deze werken aanvatten is nog niet bekend, maar dit zal waarschijnlijk gebeuren nadat de andere drie kruispunten aangepakt zijn.

“De aanpak van deze zwarte punten op de Rijksweg is cruciaal voor een vlottere doorstroming en een betere verkeersveiligheid. De werken zullen wat ongemak met zich meebrengen voor de automobilist en de omwonenden, maar nadien kan men de vruchten plukken van een veiligere Rijksweg,” besluit Marino Keulen.

Vraag aan de minister

antwoord op vraag