vrijdag 10 april 2015

kapwerken en aanplantingen in domein #Pietersheim LanakenDeze week starten de kapwerken aan de Amerikaanse eikendreef en de paardenkastanje dreef in het domein Pietersheim te Lanaken. Heel wat bomen zijn in slechte staat of kaprijp wat voor de vele wandelaars een gevaarlijke situatie met zich meebrengt. Volgende winter wordt een nieuwe dreef aangeplant waarbij gebruik gemaakt zal worden van de zomer- en wintereik. 

Heel wat bomen aan de Amerikaanse eikendreef en de paardenkastanje dreef (de dreef van de Rode Kruisstraat naar Domein Zangersheide) zijn in een slechte staat en kaprijp, alleszins een gevaarlijke situatie voor de vele wandelaars. Onlangs ging nog een zware Amerikaanse eik tegen de vlakte, gelukkig zonder lichamelijke of materiële schade.

Ook huist de mineermot in diverse paardenkastanje. De larven van dit piepkleine insect boren gangen in de bladeren met als gevolg een zware bladbeschadiging en vervroegde bladval in de zomer. Deze langdurige verzwakking zorgt ervoor dat dat de kastanjes kwetsbaar worden voor ziektes met afsterving als gevolg. Onderzoek wees uit dat in een aantal bomen de rosse vleermuis huist. Alle vleermuissoorten zijn in Vlaanderen wettelijk beschermd. In het mate van het mogelijke worden deze bomen gevrijwaard zodat hun nest gespaard blijft. 

In de winter van 2015-2016 wordt een nieuwe dreef aangeplant. De Amerikaanse eikendreef zal omgevormd worden naar een zomereikendreef, bijgemengd met wintereik. De paardenkastanjes worden vervangen door zomereiken met de ontwikkeling van een interne bosrand. Ook worden de bomen korter tegenover elkaar geplant waardoor de dreef een stukje smaller en belevingsvoller wordt.
Na afloop van de kapwerken, die kaderen binnen het goedgekeurd ‘Landschapsbeheerplan Pietersheim’, worden dan ook alle wandelwegen in het domein hersteld (2900 lopende meters). 

DE STRIJD TEGEN DE AMERIKAANSE VOGELKERS BLIJFT GEHANDHAAFD 

Deze exoot werd circa 100 jaar geleden aangeplant in onze streken maar hoort hier niet thuis. Door zijn enorme zaadverspreiding zorgt de boom voor een overwoekering in het bos waardoor de streekeigen bomen zoals beuk of zomereik te weinig kansen krijgen. Op de vrijgekomen plaatsen werden tot op heden circa 20.000 inheemse laagstambomen en struiken aangeplant. Zeer recent werd een perceel nog aangeplant met 800 stuks beuk.