woensdag 19 augustus 2015

13.000€ voor #ontwikkelingssamenwerking

Dit jaar stelt het gemeentebestuur van Lanaken 13.000 euro ter beschikking voor ontwikkelingssamenwerking. Naast het ondersteunen van aangesloten verenigingen van de adviescommissie Noord-Zuidwerking worden er ook toelagen voorzien voor noodhulp en éénmalige projecten die aangevraagd worden door inwoners van de gemeente Lanaken.

De 9 aangesloten verenigingen van de adviescommissie Noord-Zuidwerking mogen 9.000 euro steun verwachten. Het gaat dan onder meer om de Oxfam Wereldwinkel, de Sint-Vincentiusvereniging, Asielcentrum Ter Dennen en de John Pelssers Foundation.

Dit jaar mogen 2 éénmalige projecten een toelage van 250 euro verwachten. Een eerste toelage is voor een weeshuis in India voor de aankoop van een gebouw en het boren van een drinkwaterput en een tweede toelage van 250 euro voor het vrijwilligerswerk van Bouworde vzw in Zuid-Afrika.

Naast deze eenmalige projecten worden ook goede doelen ondersteund. Het gemeentebestuur geeft een toelage van 500 euro aan Artsen Zonder Grenzen voor de oorlogsslachtoffers in Syrië, 1000 euro voor SOS Nepal en 600 euro aan Vredeseilanden met als doel om kleinschalige cacaoboeren in Ecuador beter te ondersteunen om hen de mogelijkheden te bieden een beter inkomen te bekomen.