woensdag 2 september 2015

vastgoedprijzen in Lanaken duiken onder Vlaams en Limburgs gemiddelde

Het gemeentebestuur van Lanaken heeft een woonbehoeftestudie laten uitvoeren. Die studie brengt in kaart waar zich de mogelijkheden en knelpunten situeren op het vlak van ‘Wonen’ in Lanaken.

Opmerkelijke vaststelling: de gemiddelde aankoopprijs van bouwgrond of een woning in Lanaken ligt onder het Vlaamse en zelfs het Limburgse gemiddelde.
In Lanaken zijn er nog diverse woonuitbreidingsgebieden die aangesneden kunnen worden. Het gemeentebestuur wilde via een woonbehoeftestudie laten onderzoeken of er nood is aan nieuwe woonzones en welke types van woningen hier dan voorzien dienen te worden. De studie leverde enkele verrassende resultaten op.

Schepen van ruimtelijke ordening en wonen, Sofie Martens: ‘Lanaken heeft de laatste jaren te kampen gehad met het vooroordeel dat onze gemeente duur is om te wonen. De studie heeft evenwel aangetoond dat de gemiddelde aankoopprijs van een bouwgrond of woning in Lanaken lager ligt dan het Vlaamse en Limburgse gemiddelde. Lanaken is dus zelfs goedkoper ten opzichte van andere gemeenten als het op wonen aankomt.’

De gemiddelde grootte van de bouwgronden in Lanaken ligt dan weer hoger dan het Vlaamse en Limburgse gemiddelde terwijl men tegenwoordig eerder klein bouwt. “Koppels scheiden, jongeren willen alleen gaan wonen, daarna samenwonen en een gezin starten. Dat vereist telkens een verschillende woonvorm. Het klassieke plaatje van een standaard eengezinswoning is vandaag de dag niet meer aan de orde. Kleinere woonvormen zijn duidelijk in opmars. Als we als gemeente hierbij publiek groen in de nabije omgeving kunnen aanbieden, zoals bv het project ‘Lang Keukelbeek’, is dit een ideale woonomgeving“ vervolgt schepen Sofie Martens.

De studie toont ook aan dat Lanaken te weinig huurwoningen heeft. Ook moet een oplossing gezocht worden voor de oudere woningen die te groot en te duur zijn. De aanpak van de leegstand vraagt de nodige aandacht, net zoals de herdefiniëring en invulling van de villawijken.

Sofie Martens: “Het woonbehoefteprofiel van onze gemeente is sterk gewijzigd. Daar moeten we rekening mee houden in ons woonbeleid. We gaan streven naar nieuwe en flexibele woonvormen die rekening houden met de huidige gezinssamenstellingen. We willen aan jonge mensen en jonge gezinnen van buiten Lanaken laten zien wat een mooie gemeente Lanaken is om in te wonen. En we willen ervoor zorgen dat deze jonge mensen de mogelijkheid hebben om in Lanaken een appartement of woning te kopen of om, op een gepaste bouwgrond, hun droomhuisje te bouwen.”

Het gemeentebestuur heeft een klankbordgroep opgesteld om samen met de projectontwikkelaars en makelaars, die in de gemeente Lanaken werkzaam zijn, te brainstormen om het wonen in Lanaken te promoten, rekening houdend met de bevindingen uit de woonbehoeftenstudie en zo Lanaken op de kaart te zetten als de woongemeente bij uitstek.