donderdag 29 oktober 2015

bouwvergunning voor sporthal Sparrendal & zaal Esperanza


Het schepencollege van de gemeente Lanaken heeft de bouwvergunningen goedgekeurd voor de renovaties van sporthal Sparrendal in Lanaken en ontmoetingscentrum Esperanza in Gellik. De voorziene kostprijs van de renovatie van sporthal Sparrendal bedraagt 583.131 euro. Voor de werken aan ontmoetingscentrum Esperanza trekt het gemeentebestuur 400.000 euro uit.

RENOVATIE SPORTHAL SPARRENDAL

Sporthal Sparrendal is gelegen op het scholencomplex van het Technisch Instituut Sparrendal. Het gemeentebestuur is eigenaar van de sporthal met kleedkamers en cafetaria. De school gebruikt deze sporthal tijdens de schooluren. Na de schooluren, tijdens de weekends en tijdens de vakantieperiodes wordt de sporthal gebruikt door volleybalclub Sparvoc.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) is bouwheer van de renovatie. De huidige kleedkamers, cafetaria en sanitair zullen afgebroken worden. Op deze plaats worden nieuwe kleedkamers, sanitair, cafetaria en bergingen gebouwd. Gezien het grote ledenbestand van volleybalclub Sparvoc hebben zij nood aan 8 kleedkamers en een omvangrijke cafetaria met vergaderruimte en bergingen. Ook zal er een nieuwe gevelbekleding en dakbedekking voorzien worden. De renovatie zal het architecturale imago van de sporthal verbeteren door het verwijderen van de huidige bardageplaten rondom de sporthal.

De totale raming bedraagt 583.131 euro waarvan volleybalclub Sparvoc 100.000 euro voor haar rekening neemt.

RENOVATIE ONTMOETINGSCENTRUM ESPERANZA

Het gemeentebestuur stelt 400.000 euro ter beschikking aan Koninklijke Harmonie De Hoop voor de renovatie van ontmoetingscentrum Esperanza in Gellik. Het schepencollege keurde onlangs de bouwvergunning goed. Schepen Anita Jeurissen: 'We hebben hard gewerkt aan dit dossier en zijn dan ook blij om de bouwvergunning te kunnen afleveren. Nu kan Harmonie De Hoop het traject verder zetten.’

De renovatiewerken aan ontmoetingscentrum Esperanza omvatten onder meer het aanleggen van een nieuwe vloer in de zaal en werken aan het dak en voorgevel. Ook wordt een nieuwe elektrische installatie, centrale verwarming, ventilatiesysteem, sanitair en buitenschrijnwerk voorzien. Tot slot krijgen de inkom en kelder een opfrissingsbeurt en zullen de toog en het podium aangepast worden.