vrijdag 4 december 2015

#GRATIS #energielening en NIEUWE #subsidies voor #leegstaande woningen

Verdien je leegstandsheffing terug of ga voor een gratis energielening!

Het gemeentebestuur van Lanaken heeft 2 nieuwe reglementen goedgekeurd die een stimulans zijn voor enerzijds energiebesparende renovatiewerken dmv rentesubsidie en anderzijds subsidies voor leegstaande woningen.
Het gaat om de rente van 2 % op de leningen van Duwolim.   Deze rente kan oplopen tot 1100€ en wordt door de gemeente betaald.

“Duwolim zorgt niet alleen voor de lening, maar voorziet ook de technische, juridische en financiële trajectbegeleiding. Zo komen de energie-adviseurs van Duwolim in huis kijken welke investeringen noodzakelijk zijn. Zij vragen offertes op en vergelijken deze. Daarbij zoeken ze steeds naar de beste oplossing voor de beste prijs. Achteraf worden de werken ook nog eens gecontroleerd.”

Het tweede reglement betreft de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor leegstaande woningen. Voor deze woningen is er ook niet de mogelijkheid om gebruik te maken van de Vlaamse verbeterings- of renovatiepremie.

 “We zetten al geruime tijd in op het bestrijden van de leegstand met een leegstandsregister door een heffing op leegstand. Als gevolg hiervan werden een aantal heel oude huizen afgebroken of heeft men versneld aanpassingen gedaan om woning terug woonklaar te maken of om ze of terug aantrekkelijk te maken voor de woningmarkt.”

Om verder in te zetten op een divers en aantrekkelijk woonaanbod in Lanaken wil het gemeentebestuur de eigenaars verder stimuleren met een premie duurzaam wonen. Hierdoor wordt iedereen de kans geboden om zijn/haar leegstaande woning aan de passen aan de huidige normen, ook als het niet om een hoofdverblijfsplaats gaat.

Schepen Sofie Martens: “een belangrijke bepaling in het reglement is dat we niet naar de inkomensgrens kijken en zo iedereen de kans bieden om van de subsidie te genieten.

Meer info binnenkort op www.lanaken.be/woningpremie
uitneembare folder attent januari
infoavonden 15 feb 2015 & 25 feb 2016www.duwolim.be