maandag 7 maart 2016

Parking Berenhof #kissandride #hetwezeltjeOPROEP AAN OUDERS SCHOOLGAANDE JEUGD HET WEZELTJE:
Bij de recent uitgevoerde omgevingswerken aan OC Berenhof werd voorzien in een voetpad tussen de parking en de speelplaats van de lagere school. Dit pad bevindt zich aan de achterzijde van OC Berenhof waar er ruime parkeermogelijkheden zijn voor de ouders om hun kinderen naar school te brengen. We vragen dan ook aan de ouders om niet langer in de Berenhofstraat aan de vooringang van de school te parkeren, maar de nieuwe parking te gebruiken van waaruit de kinderen rechtstreeks – en veiliger – op de speelplaats kunnen geraken. Het is wel niet de bedoeling dat ouders tot aan de speelplaats meekomen. Neem afscheid aan het poortje, einde pad.


De afgelopen maanden heeft de omgeving aan Ontmoetingscentrum Berenhof in Veldwezelt een metamorfose ondergaan. Niet alleen werd er een ruime parking aangelegd, er werd ook een ondergronds waterbekken gebouwd en een doorsteekweg aan de achterkant van de parking naar basisschool ‘Het Wezeltje’. Het totale kostenplaatje van het project bedroeg 505.000 euro. Infrax nam hiervan 30.000 euro voor haar rekening.


OC Berenhof is het grootste ontmoetingscentrum van alle deelgemeenten van de gemeente Lanaken. Na de realisatie van de 2e fase van dit ontmoetingscentrum werd het parkeerprobleem alleen maar groter. Het gemeentebestuur van Lanaken kocht de ernaast liggende gronden aan met het oog op de realisatie van een parking voor de bezoekers.

PARKING EN TOEGANKELIJKHEID
De nieuwe parking biedt plaats aan 108 voertuigen, waarvan 7 parkeerplaatsen voor mindervaliden. De aanleg van de parking was een uitdaging gezien het hoogteverschil van meer dan 5% dat overwonnen moest worden. Hierdoor moest er eveneens met betonnen keerwanden gewerkt worden in de constructie.
Om een maximale toegankelijkheid te bereiken werd tussen de parking en het gebouw niet alleen een trap geplaatst, maar ook een hellend vlak voor rolstoelgebruikers en andere minder-mobiele bezoekers. Het ontwerp werd zo opgevat dat de bestaande, nog gezonde beukenbomen zouden geïntegreerd worden in het nieuwe geheel.

AFWATERING Gezien de grote oppervlakte van de parking moest er bijzondere aandacht geschonken worden aan de afwatering. Het afgevoerde regenwater wordt opgevangen in een open bufferbekken, met een overstortconstructie en afgeremde afvoer naar het bestaand riool in de Berenhofstraat. Om extra buffering te bekomen worden de straatkolken op infiltratieputten aangesloten. Op deze infiltratieputten is een overstort voorzien op het regenwaterriool.

FIETSENSTALLINGEN MET ZITELEMENTEN Tot slot zijn er ook nog voldoende fietsenstallingen voorzien en wordt het geheel wordt aangekleed met zitelementen. Een mooie beplanting die in het voorjaar van 2016 door de technische dienst zal gebeuren, gaat het project helemaal afwerken. Er worden zowel hoogstambomen bijkomend bij de bestaande beplanting voorzien en plantvakken met lage beplanting.