vrijdag 16 december 2016

Geen betaalbare bouwplaatsen in Gellik

GEEN betaalbare bouwplaatsen in Gellik

Minister Schauvliege (CD&V) schrapt Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Kerkstraat Gellik’Op 25.11.2016 heeft Minister Schauvliege (CD&V) het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kerkstraat Gellik’ geschrapt. Er komen dus GEEN betaalbare bouwkavels op de markt voor onze jongeren.

Het was en is nog steeds de ambitie van Open VLD / Sp.a – Groen om iedereen de kans te geven om te bouwen. Tevens zou het een opportuniteit geweest zijn om de waterproblematiek van het gebied aan te pakken. Ook zou het de leefbaarheid van het dorp en de toekomst van het verenigingsleven/de school ten goede komen.

Vanuit de provincie (deputé Inge Moors - CD&V) kwam er nochtans groen licht om fase 1 te ontwikkelen, m.n. 51 bouwgronden. Reeds eerder nam ons bestuur al de beslissing om fase 2 & 3 niet uit te voeren. Hierbij werd rekening gehouden met de bekommernissen van de omwonenden en de opmerkingen van de Vlaamse overheidsdiensten.

Wij zijn als bestuur diep ontgoocheld dat Minister Schauvliege (CD&V) deze plannen heeft vernietigd. Hopelijk is dit geen politiek spel!

Open VLD/SP.a – Groen zal steeds blijven streven naar betaalbare bouwkavels.

Daarnaast zal ons bestuur blijven optreden tegen langdurige leegstand van woningen. Ook blijven we hard inzetten op het kenbaar maken van onze bestaande reglementen betreffende de premie duurzaam wonen en de renteloze Duwolim-lening. Dit als stimulans om oudere woningen terug energiezuinig en conform de huidige woonkwaliteit te maken.