donderdag 15 december 2016

Lanaken gaat bedrijfsbelastingen terug betalen

Lanaken gaat de bedrijvenbelasting (AGBB) en het gemeentelijk deel van de onroerende voorheffing gedurende de eerste 5 jaren integraal terug betalen aan nieuwe bedrijven die zich vanaf 1 januari 2017 in haar gemeente vestigen. Ook het aanwerven van nieuwe personeelsleden zal financieel ondersteund worden.

Burgemeester Keulen: “Ook de bestaande ondernemers zullen van deze stimuli kunnen gebruik maken, indien zij hun bedrijf of kantoor uitbreiden. Bij dergelijke uitbreiding zal zowel de verhoging van de bedrijvenbelasting (AGBB) als de verhoging van het gemeentelijk deel van de onroerende voorheffing eveneens gedurende 5 jaren integraal aan deze bedrijven terugbetaald worden.”

Verder gaat het gemeentebestuur vanaf 1 januari 2017 de bedrijven financieel belonen wanneer zij extra personeel in dienst nemen. Per nieuw fulltime equivalent personeelslid krijgt het bedrijf een subsidie van € 1000.

Schepen van Economie Mark Curvers: “Op het vlak van Economie willen we Lanaken naar ondernemers toe promoten als een aantrekkelijke gemeente om zich hier te vestigen. Het meest overtuigend doe je dat met financiële stimuli. De plannen zijn opgenomen in de meerjarenplanning en worden deze maand voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.”