dinsdag 21 januari 2014

Nieuw dak voor Academie voor Muziek en Theater

De Academie voor Muziek en Theater krijgt een nieuw dak. De werken zijn deze week begonnen. Uit controle bleek dat het dak dringend aan vervanging toe is. De natuurleien zullen verwijderd worden.
Indien mogelijk worden ze gerecupereerd, anders worden ze vervangen.
De houten dakstructuur en de dakbebording blijven behouden, maar zullen waar nodig hersteld of vervangen worden. Er zal een nieuw onderdak aangebracht worden, waarop de (gerecupereerde)
leien terug worden geplaatst. Ook het zinkwerk van de goten en de afvoeren zal vernieuwd worden. Op de binnenkoer zullen een aantal dakkapellen verdwijnen. De dakkapellen die over blijven zullen volledig vervangen worden. Tot slot zal in het kader van energiebesparende maatregelen, de zolder geïsoleerd worden. De totale dakoppervlakte die aangepakt zal worden bedraagt 1958m² . De werken zullen 75 werkdagen duren. Aan de werken hangt een prijskaartje van € 400.000.