woensdag 1 oktober 2014

Gemeente en OCMW #Lanaken versmelten tot 1 organisatieHet gemeentebestuur van Lanaken en het OCMW zullen in 2015 tot 1 organisatie samen smelten. Op de gemeenteraad van september werd hiervoor goedkeuring verleend. Het Vlaams regeerakkoord voorziet in de integratie van de OCMW’s met de gemeentebesturen tegen 2019. In Lanaken zal deze integratie reeds een feit zijn vanaf 2015.

OCMW voorzitter Michel Stevens: “De integratie van de 2 bestuursorganen in Lanaken zal officieel vanaf 1 juni 2015 in voege treden. Dan zullen de taken van de huidige OCMW secretaris overgenomen worden door de gemeentesecretaris. Hetzelfde geldt door de taken van de financieel beheerder van het OCMW. Deze zullen vanaf die datum worden overgenomen door de financieel beheerder van het gemeentebestuur.”
De gemeente en het OCMW zijn publieksrechtelijke rechtspersonen met een eigen juridische identiteit, eigen beleidsorganen en eigen autonome bevoegdheden. Omdat beide besturen op hetzelfde grondgebied opereren is een maximale afstemming tussen beide rechtspersonen gewenst op het vlak van beleid en werking.

Tot op heden werken de gemeente en het OCMW samen op een occasionele en vrijblijvende wijze. De Vlaamse overheid stimuleert een betere en structurele samenwerking en stelt een volledige integratie voorop tegen 2019. Het gemeentebestuur en het OCMW van Lanaken zullen reeds vanaf medio 2015 integreren. Vanuit een gezamenlijke basismissie en doelstellingen beschreven in een visienota worden een maximale bundeling van gemeente- en OCMW diensten beoogd op diverse beleidsdomeinen
Wat de geëigende OCMW-diensten betreft zoals de sociale dienst, thuisdiensten (poetsdienst, maaltijdbedeling, minder mobielen centrale en personenalarm) serviceflats en dienstencentrum wordt het beleid bepaald door de OCMW-raad in samenspraak met het gemeentebestuur.

Burgemeester Marino Keulen: “Om dit alles te formaliseren sluiten het OCMW en het gemeentebestuur een kaderovereenkomst af met algemene afspraken omtrent de samenwerking. Indien dit nodig wordt geacht kunnen verdere uitvoeringsmodaliteiten en concrete afspraken worden gemaakt tussen beide besturen.”

In het verlengde van deze samensmelting zal er ook een nieuw dienstencentrum gebouwd worden. OCMW-voorzitter Michel Stevens: “Hier zal een seniorenloket in onder gebracht worden waar alle mogelijke info voor deze doelgroep te verkrijgen is. Als zij vragen hebben waarvoor ze niet in dit dienstencentrum terecht kunnen, dan zullen ze van hieruit doorverwezen worden naar de juiste instantie. Maar het is dus wel een soort ‘eerste lijn infokanaal’ voor de senioren van onze gemeente. Er komt hier ook een ruimte zijn waar er activiteiten, vormingslessen en ontspanningsactiviteiten voor ouderen kunnen plaatsvinden”.